Edel


Översätt den här sidan.

Special thanks to Frances for the translation

Edel är en logik pussel med enkla regler och utmanande lösningar.

Reglerna är enkla.
Du får en rutnät, som måste antingen fyllas i eller markeras med X. Bredvid varje rad finns en lista på hur många svarta rutor finns i följd i den raden. Ovanför varje kolumn finns en lista på hur många svarta rutor finns i följd i den kolumnen. Ditt mål är att hitta alla svarta rutor.
Vänsterklicka på en ruta för att fylla den med svart. Högerklicka för att markera med X. Klick och dra för att markera flera rutor.

Videogenomgång
Göm reglerna

Dela

Edel

Fr. Vad ska jag göra? :)
Sv.
Obs - du får inte ha två svarta följder utan att ha minst ett X som separerar dem.
Fr. Vad ska man ha de här siffrorna till?
Sv. Varje siffra visar antalet svarta rutor i varje följd i den rad/kolumn
Fr. Vad får man inte göra?
Sv.
Fr. Var ska jag börja?
Sv.

Tänk logiskt. Kolla på det här exemplet:Om följden börjar i början av raden kommer den att sluta vid tredje rutan:Om följden slutar vid slutet av raden kommer den att börja från tredje rutan: I båda fallen är tredje följden svart:

Fler logikspel:  hide show

2024-06-18 22:24:39

sv.puzzle-nonograms.com
Avaktivera Annonser